23 Haziran 2017 tarihinde Başkent Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen AKÇA Projesi Kapanış Töreni’ne projeyi hayata geçiren MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı ve TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, AB Türkiye Delegasyonu Prof. Dr. Mustafa Balcı, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak gibi isimlerle birlikte akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda teknik öğretmen katıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finansa edilen, ÇSGB AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) ortaklığı ile “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II İçin Hibe Programı” kapsamında mesleki ve teknik eğitimler, sektörel araştırmalar, yerel ve olası işbirliği ortamlarının geliştirilmesi faaliyetlerini içeren “Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerin Geliştirilmesi Projesi (AKÇA Projesi) Kapanış Toplantısı’na yoğun katılımla beraber ilgi de yüksek oldu.

Emekli TRT spikerlerinden Cahit Maaç’ın sunduğu program, AKÇA Projesi Koordinatörü Gül Gönençen tarafından 12 ay süresince yürütülen AKÇA Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve hedeflenen program çerçevesinde ulaşılan kazanımlar aktarıldı.

AKÇA Projesi Kapanış Töreni’nde MESVAK Genel Başkanı Nurettin Konaklı, TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve AB Delegasyonu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balcı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de bir konuşma yaptı.

MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı konuşmasında; Projemizin adı “Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerin Geliştirilmesi kısaca AKÇA Projesidir. “ kayıt dışı istihdamı sosyal güvenlik açısından; “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin bu çalışmalarının resmiyette ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak açıklayabiliriz.

Projemizde hedef kitle olarak; turizm, hizmetler, motorlu araçlar, elektrik-elektronik cihazları ve makina sanayindeki işletme sahipleri ve bu sektörlerde çalışanlar olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda; kayıt dışı istihdam ile örgün ve yaygın eğitim almış olma arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam azalmakta, eğitim düzeyi düştükçe kayıt dışı istihdam artmaktadır. TUİK verilerine göre okuma yazma bilmeyenlerde kayıt dışı istihdam oranı %88,9 iken genel lise mezunlarında bu oranın %20,2’ye, yükseköğretim düzeyinde ise %5,7 seviyesine indiği görülmektedir.

Diğer önemli bir hususta; kayıt dışı istihdamla iş yapanların, aynı zamanda haksız rekabete yol açmalarıdır. Dürüst, vergisini ödeyen, çalışanının sosyal güvencesini ihmal etmeyen işvereni mağdur etmektedir. Daha önemlisi mevzuata uyan vatandaşların devlete olan güvenleri sarsılmaktadır. Ancak dürüst çalışanlarımızın ve işverenlerimizin çoğunluğu oluşturması bize güç vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu “Kayıt dışılıktaki bir puanlık artışın, SGK’na, yani Devlete maliyeti 2 milyar liradır… Bugün yüzde 32’lerde olan kayıt dışılığın Devlete maliyeti 60 milyarlara olduğunu” ifade etmektedir.

AKÇA Projesi Kapanış Töreni’nde konuşan TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, “Kalkınma ve ona göre bir insan gücü planlaması yapmadan, sektörlerin ihtiyaç duyduğu meslek dallarının analizini yapmadan diploma ve belge vermeye devam ediyoruz. Kayıt dışının istihdam ve vergi gibi kayıplara yol açtığını, ülke ekonomisine ve kalkınmasına ciddi zarar verdiğine dikkat çekti.

Kayıt dışı ile mücadelede herkese görev düştüğünü belirten Özen, “Proje sürecinde Ankara’da kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu alanlarda bilinçlendirme çalışması başlattık. Ankara’nın 5 merkezi bölgesinde, toplam 5000 kişiye ulaşarak, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda birebir iletişim ile bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Gerçekten ilgili tarafların katılım ve desteği ile bu konuda çalışanları ve işverenleri bilinçlendirdik. Yapılan bu tür çalışmaları gözlemlediğimizde işbirliğinin önündeki engeller olarak eğitimsizlik, işbirliğini küçümseme, güven sorunu, kültür sorunu, geçmişe bakmama ve politikasızlık olarak sıralayabiliriz. Bu Projede 6 alanda 120 kişinin mesleki niteliklerini geliştirici ve150 kişiye kurumsal gelişim ve hibe programlarından yararlanmaları kapsamında eğitim verdik.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM’in AKÇA Projesi kapanış konuşmasında; projenin insanımız ve ekonomi bakımından önemini belirttikten sonra “AKÇA projesinin amaç ve uygulama sonrası çıktılarını inceledim. Bugün Türkiye’de ihtiyacımız olan kayıtlı İstihdamın artırılması, çalışanların korunması, sosyal güvenlik içerisinde geleceklerine güvenli yol almaları bu projede model bir amaç olarak hedeflenmiştir.  Proje süresinde; mesleki ve teknik eğitimler verilmiş, üç sektör araştırması yapılarak sosyal analiz raporu yayınlanmıştır. Bence daha önemlisi sektör firmaları arası işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar olmuştur.

Nitekim AKÇA Projesi ile ucuz işgücünün, profesyonel mesleki nitelikler sayesinde önlenmesi, potansiyel iş gücünün bilinçlendirilmesi, kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu; turizm sektörü, hizmet sektörü, motorlu araçlar ve elektrik elektronik sanayiye yönelik kayıt dışı istihdamın önlenmesi, sektörel profil inceleme raporlarının hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmasını, ve özellikle kariyer destek portalının oluşturulmasını çok önemli buluyorum.” İfadelerini kullandılar.

Konuşmaların ardından ‘Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Farkındalık Oluşturma Paneli’ düzenlendi. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ın yöneticiliğini yaptığı panelde; SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, MEB MTEG Yaygın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur birer konuşma yaptı.

http://tekev.org.tr/h98-akca-projesi-kapanis-programi.html

http://www.meb.gov.tr/erdem-akca-projesi-kapanis-toplantisina-katildi/haber/13967/tr

http://www.memleket.com.tr/akca-projesi-kapanis-toplantisi-1156790h.htm

http://beyazgazete.com/haber/2017/6/23/akca-projesi-kapanis-toplantisi-3950892.html