İstanbul merkezli Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği (DEM), Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK), Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Estonya ve Yunanistan’lı ortakların yer aldığı AB Sivil Toplum Diyaloğu – Yaygın Eğitim için Diyalog Projesi yürütücü ve ortaklar uygulama eylem planı çalışması başladı. Toplantiya DEM Başkanı Mustafa Erdoğan, MESVAK Başkanı Nutettin Konaklı, Başkan Vekili Dr. Mustafa Damar, Proje koordinatörü Gökhan Özdemir ile diğer proje ortakları temsilcileri çalışma halinde. Proje ile Yeni Meslekler için evrensel içerikte modül çalışması yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığına sunulacaktır.