Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği (DEM) liderliğinde Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK)’in da ortak olduğu AB Yaygın Eğitim için Diyalog Projesi Arama Konferansı, Milli Eğitim Bakanlığı MTEGM, SGB, YEGITEK, HBOGM, TTKB, İç İşleri Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, AB Delegasyonu, STK başkanları, kamu ve özel sektör temsilcilerinin seçkin temsilcilerinin katılımıyla, hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim diyalog projesinin eğitim sistemine olabilecek katkılar konusunda tam gün düşünce üretildi, değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda DEM Başkanı Mustafa Erdoğan, MESVAK Başkanı Nutrettin Konaklı, AB Delegasyonu Prof. Dr. Mustafa Balcı, TBMM Eğitim Komisyonu üyesi ve Bilis Milletvekili Cemal Taşar birer konuşma yaptılar. Ülkemiz ve hayat boyu eğitim için fevkalede önemli olan bu Projeye katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu toplantıda MESVAK Mütevelli Heyet Başkanı 21. Dönem Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Damar, Mehmet Kalyoncuoglu, Remzi Aksoy, üyeler Duran Ercan, Haluk Gündemir, Mustafa Taymaz, Mehmet Ümit Gezegen, Gazeteci Redaktör Dergisi sahibi Ibrahim Gökdemir hazır bulundular.