Değerli Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği Başkanı Sn, Mustafa Erdoğan ve ekibiyle güzel bir uyum içinde MESVAK’in da ortak olduğu AB Yaygın Eğitim için Diyalog Projesi dün itibariyle resmen yola çıktı. Ülkemiz ve hayat boyu eğitim için fevkalede önemli olan bu Projeye katkı ve katılım sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve insanına fayda sağlamak amacıyla nitelikli insanların ve STK’ların birlikteliğini sağlayan MESVAK Türkiye için bir kazanımdır. Saygılarımızla.
Mesvak Yönetim Kurulu