İşadamı yetiştirmek, onları bilgilendirmek, mesleki eğitim yoluyla girişimcilere, yerel, bölgesel kalkınmaya ekonomik ve sosyal projelerle destek olmak amacıyla kurulan Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK)’ın proje sahipliğinde ve Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)’in ortaklığında Avrupa Birliği destekli “Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği ve Mesleki Niteliklerin Geliştirilmesi kısaca AKÇA Projesinin açılış toplantısı Ankara Holiday Inn Otelde yapıldı.

Yoğun bir ilginin olduğu AKÇA Projesi açılışına; eski dönem milletvekilleri, Mesleki ve Yeterlilik Kurumu Başkanı Âdem Ceylan, AB Türkiye Delegasyonu sektör temsilcileri Prof. Dr. Mustafa Balcı, Ahmet Karan, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan V. Hülya Tekin ile uzmanlar Zeynep Büker, Ayşenur Uzun, İŞKUR Daire Başkanı Mehmet Aslan, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Talip Altuğ, MEB MTEGM Daire Başkanı Yusuf Cidem ile İl MEM Şübe Müdürü Hüseyin Ünlü, STK başkanları, OSTİM OSB ve İVEDİK OSB’den iştirakçi firma temsilcileri, meslek lisesi müdürleri ve müdür yardımcıları, MESVAK’lı ve TEKEV’li üyeler, kamu özel kurum kuruluş temsilcileri ve basın mensupları hazır bulundular.

Yapılan protokol konuşmalarında; TEKEV Başkanı Erdoğan Özen; TEKEV’in mesleki eğitimdeki geçmişten gelen köklü birikiminden bahsederek projeye ortak olarak yapacakları katkılarını belirtiler, AB Delegasyonu adına katılan sektör temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Balcı konuşmasında; kayıtlı istihdam ve kaliteli rekabet edebilir üretimde mesleki yeterliliklerin AB müktesebatındaki olmazsa olmaz öneminden bahsettiler. Mesleki sertifikalandırma hizmetlerinin mutlaka uygulanması gerektiğini ifade ettiler. ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan Vekili Hülya Tekin konuşmasında AB destekli projelerin etkin uygulanmasında Bakanlık olarak gerekli hassasiyet ve izlemeyi gösterdiklerini belirttiler.
AKÇA Projesi açılış panelinde, panel yöneticisi Prof. Dr. İsmail Bircan Dünya ve Türkiye’deki kayıtlı istihdam rakamlarını ve sorunlarını özetledi. Üretim, istihdam ve patent konularında açıklamalarda bulundu. Panelist konuşmacılardan MYK başkanı Âdem Ceylan; üretim ve istihdamda yasal olarak Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmanın zorunluluğunu ve Türkiye’deki son uygulamaları anlattılar. Türkiye için uluslararsı akreditasyonun ve kalite güvence sisteminin öneminden bahsettiler. İŞKUR Daire Başkanı Mehmet Aslan konuşmasında; bazı mesleklerde işverenlerin elaman taleplerinin ancak üçte birini karşılayabildiklerini, beceri kazandırıcı mesleki eğitime ihtiyaç olduğunu belirttiler. Prof. Dr. Ahmet Özdemir konuşmasında; mesleki eğitimde alanlarında istihdam olanların, mesleklerini yapanların oranının çok yetersiz olduğunu, yeni bir mesleki eğitim yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu belirttiler. Son konuşmacı MEB MTEGM daire Başkanı Yusuf Çidem Bakanlık olarak yürütülen mesleki eğitim çalışmalarını anlattılar.

AKÇA Projesi yürütücüsü Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanı Nurettin Konaklı konuşmasında; Projemizde hedef kitle turizm, hizmetler, motorlu araçlar, elektrik, elektronik, cihazları sanayindeki işletme sahipleri ve bu sektörlerde çalışanlar olarak belirlenmiştir.
Konaklı konuşmasında özetle, esasta kayıt dışı istihdamı sosyal güvenlik açısından; “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin bu çalışmalarının resmiyette ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak açıklayabiliriz.

Yapılan araştırmalarda; kayıt dışı istihdam ile örgün ve yaygın eğitim almış olma arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam azalmakta, eğitim düzeyi düştükçe kayıt dışı istihdam artmaktadır. TUİK verilerine göre okuma yazma bilmeyenlerde kayıt dışı istihdam oranı %88,9 iken genel lise mezunlarında bu oranın %20,2’ye, yükseköğretim düzeyinde ise %5,7 seviyesine indiği görülmektedir.
Bu durumda mesleki eğitimin, bugün açılışını yaptığımız bu gibi projelerin kayıt dışı istihdamın önlenmesinde çok önemli bir işleve sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesleki eğitim veren kurum, kuruluşların mezunlarına, hayata atılmış genç çalışanlara iş hayatındaki hakları, özellikle sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki gelecek güvenceleri konularında bilgilendirilmeleri iş hayatına sağlıklı başlamaları için önemlidir.

Diğer önemli bir hususta; kayıt dışı istihdamla iş yapanların, aynı zamanda haksız rekabete yol açtığını, dürüst, vergisini ödeyen, çalışanının sosyal güvencesini ihmal etmeyen işvereni mağdur ettiğini, vatandaşların devlete olan güvenini sarstığını, toplumda moral değerlerin bozulmasına neden olduğunu görebiliyoruz. Ancak dürüst çalışanlarımızın ve işverenlerimizin çoğunluğu oluşturması bize güç vermektedir.
Türk toplumu 15 Temmuz 2016 hain kalkışmasından sonra, demokrasiye sahiplikte olduğu gibi, toplumsal beraberliğin her alanında, özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele de Devletinin yanında olduğuna inanıyorum.

Konaklı sözlerini; Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında; “Müteşebbis gelişim; teşebbüs, girişimci ruhuna sahip bireyin, bir fikri, bir düşünceyi işe ve projeye dönüştüren, uygulayandır.” diyor. Müteşebbis Gelişim Vakfı bu duygularla, mütevazı imkânlarla, birbirine inanmış, her biri kendi alanında değerli dost sosyal ailesi ile bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah Ülkemize ve insanımıza hizmet için daha güzel proje ve haberlerde beraber olacağız ifadeleriyle tamamladı.